วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 1 การใช้ dictionary
การใช้ Dictionary

1.Headword is the first word of an entry in a dictionary. It is listed alphabetically.
Headword
คือ คำที่เราต้องการค้นหา หรือคำแรกที่ขึ้นต้นในหน้าที่เรากำลังค้นหานั้นเอง

2. Part of speech deseribes the function of the word, for example; noun, verb, adjective of adverb.
Part of speech คือ ส่วนประกอบของคำในภาษาอังกฤษ เช่น คำนาม คำสรรพนาม กริยา กริยาวิเศษ ถ้าเราเปิดดูคำศัพท์เราก็จะรู้ว่าคำนั้น เป็นคำอะไร แล้วส่วนประกอบของคำเป็นอย่างไร
3. Pronunciation describes the way in which a word is pronounced.
Pronunciation ก็คือการออกเสียง เวลาเราดู Dictionary เราสามารถดูได้ว่าคำนี้สามารถออกเสียงได้อย่างไร
4. Meaning informs a word or words mean including American and British English.
Meaning informs คือ ความหมายของคำศัพท์ ว่าความหมายคืออะไร มีกี่ความหมาย คำศัพท์บางตัว มีหลายความหมายนะคะ นักศึกษาควรจำไว้
5. Sample sentence shows how to use a word in a sentence.
Sample sentence
คือ ตัวอย่างประโยคที่แสดงให้ดู
6. Idiom describes an expression whose meaning is different from the meaning of the individual words.
Idiom describes
คือสำนวนที่แสดงให้ดูว่าคำศัพท์นั้นสามารถนำมาสร้างเป็น สำนวนได้หรือไม่
7.Phrasal verb describes a verb that is formed from two or more words: a verb and a preposition such as go on, sit up, take off.
Phrasal verb คือ วลี ที่สามารถนำมาสร้างเป็นคำได้ เช่น sit up, take off.


ไม่มีความคิดเห็น: